Το Ελληνικό Σωματείο Μεθόδου Pilates είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με στόχο την προαγωγή, διαφύλαξη, υπεράσπιση και προώθηση της μεθόδου και των δικαιωμάτων των επαγγελματιών της μέθοδου Pilates στην Ελλάδα. Γεννήθηκε σε μια στιγμή πολύ μεγάλης άνθησης που έκανε επιτακτική την ανάγκη να εδραιωθεί το πλαίσιο που αποσαφηνίζει τον τρόπο διδασκαλίας όπως και την αντίληψη ως πρός το τι ήταν ιστορικά η Μέθοδος Pilates και τι είναι σήμερα.