Σκοπός


Να τεθούν υψηλά στάνταρντς ως προς την εκπαίδευση και την   μετεκπαίδευση των επαγγελματιών και να καθιερωθεί η ολοκληρωμένη εκπαίδευση Pilates στην Ελλάδα.

Να τεθούν υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, με ειλικρινές ενδιαφέρον για την σωματική και πνευματική πρόοδο των ασκούμενων.

Η δημιουργία νομοθεσίας που προστατεύει και κατοχυρώνει το επάγγελμα    του δασκάλου Pilates. H διαμόρφωση των συνθηκών για ειδική αδειοδότηση κέντρων Pilates στην Ελλάδα.

Η ευρεία διάδοση  της μεθόδου Pilates στο κοινό.

Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη  και επιμόρφωση των εκπαιδευτών μέσω μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων

Η συνεχής επικοινωνία και συνδιαλλαγή ανάμεσα στους επαγγελματίες της μεθόδου Pilates και η επαγγελματική αλληλοστήριξη.

Η δημιουργία ευρετηρίου εκπαιδευμένων δασκάλων Pilates.

Καταστατικό σωματείου