Διοικητικό Συμβούλιο


 

Προέδρος Μάρω Στογιαννίδου
Αντιπροέδρος – Γραμματέας Σοφία Χατζηρβασάνη
Ταμίας Ίσιδα Τσαμπούκου
Μέλος Χαρά Ζιούβα
Μέλος Μαριλένα Γεωργίου
Μέλος Ισμήνη Πανιάρα
Μέλος Ελένη Καψαμπέλη