Διοικητικό Συμβούλιο


 

Προέδρος Μάρω Στογιαννίδου
Γραμματέας Δάφνη Μαραγκάκη
Ταμίας Ίσιδα Τσαμπούκου
Μέλος Φοίβη Λαδά
Μέλος Σοφία Χατζηρβασάνη