Διοικητικό Συμβούλιο


 

Προέδρος Μάρω Στογιαννίδου
Αντιπροέδρος – Γραμματέας Σοφία Χατζηρβασάνη
Ταμίας Ίσιδα Τσαμπούκου
Μέλος Ισμήνη Πανιάρα
Μέλος Μαραγκάκη Δάφνη